You don't have javascript enabled. This page uses javascript - Activate it in your settings.
 

Transnationale trusler er den nye udfordring: Det stiller nye krav til dit it-sikkerhedsarbejde.

Thursday 30-09-2021, 13:30-14:15
Theater 5

  Date selection


Themes: Cyber Security, Hacking & Cyber Crime,Privacy, Compliance, Governance & Risk Management

Det er blevet uomtvisteligt, at private virksomheder spiller en vigtig rolle i styringen af nye trusler, da private virksomheder ejer, driver og udvikler meget af den mest kritiske infrastruktur. Dette har udfordret klassiske forståelser af ansvar og risiko.


Det er blevet uomtvisteligt, at private virksomheder spiller en vigtig rolle i styringen af nye trusler, da private virksomheder ejer, driver og udvikler meget af den mest kritiske infrastruktur. Dette har udfordret klassiske forståelser af ansvar og risiko.
Aktuelt arbejder Karen Lund Petersen på to projekter om den geopolitiske betydning af virksomheders sikkerhedspraksis, dels i relation til nye ideer omkring omdømmerisiko og nye normer for cybersikkerhed og dels i udviklingen af innovative løsninger på klimaområdet.

 

Speakers


Karen Lund Petersen
Dansk Institut for Internationale Studier

 


You are not signed up for this presentation