You don't have javascript enabled. This page uses javascript - Activate it in your settings.
 

Multidimensional Compliance på tværs af GDPR, ISOxxxxx, CIS20, NSIS, NIST - og vi kunne blive ved

Torsdag D. 30-09-2021, 11:15-11:45
Theater 5

  Datooversigt


Tema: Privacy, Compliance, Governance & Risk Management

Jan Lehmann & Harprit Singh fra Siscon


Stå stærkere og genbrug de synergier der er mellem standarder, regulatoriske krav, kundekrav etc. 
Er din organisation effektiv nok? Har du kendskab til hvad "de andre" leverer? Eller sidder I faktisk flere i organisationen, som laver det samme arbejde på tværs af compliance-områderne? På dette oplæg får du inspiration til at skabe bred compliance på tværs af din organisation - det er effektivt.      


Få mere end 30 års erfaring serveret på Infosecurity 2021. Jan Lehmann har enormt stor erfaring og kompetence i at finde løsninger og navigere i spændingsfeltet mellem informationssikkerhed og forretningsområderne og øverste ledelse. Jan har siden midten af 80'erne haft mange roller, bl. a. som koordinator, leder, projektleder, konsulent og rådgiver. De seneste år har han arbejdet med informationssikkerhed i Region Sjælland og før det i Rødovre Kommune.


Kombinationen af en teknisk baggrund og stor forretningsmæssig forståelse kommer dig til gode. Harprit Singh har en solid forståelse for teknik fra sin tid i TDC og forretningsforståelse fra arbejdet i Siscon. Her leverer Harprit hver dag kompetent sparring til Siscons kunder i både private, kommunale og statslige organisationer.    


Du er ikke tilmeldt dette programpunkt