CORONA RESTRIKTIONER

Opdateres løbende..

Konferencen gennemføres d. 29. - 30. september i Øksnehallen ud fra nøgleprincipper om antal, afstand og hygiejne, så vi kan sikre rammerne til et attraktivt og ansvarligt mødested for såvel udstillere som besøgende. 

Infosecurity gennemføres i fuld overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.   

Fra d. 01/09 2021 ophæves mange af de krav, der gælder for større forsamlinger på nuværende tidspunkt. 

Det indebærer:

 • Krav om skiltning, indretning af lokaler, tilgængelighed af håndsprit mv. 
 • Arealkrav (afhænger af 1 meters afstandskrav).
 • Krav om gyldigt coronapas (udfases som udgangspunkt d. 01/08).

Vi er forberedt på, at der kan forekomme ændringer eller skub i udfasningsplanen. Vi har derfor forberedt en række tiltag, som skal gøre din oplevelse på Infosecurity tryg og forsvarlig fra ankomst til afrejse - hvis ovenstående krav ikke bliver udfaset inden afholdelsen af Infosecurity 2021.

Hvordan vil opsætningen i Øksnehallen sikre afstand og hygiejne?

 • Tællere ved indgangen og udgangen sikrer, at vi aldrig overstiger det tilladte antal deltagere i Øksnehallen.
  D. 01/09 2021 ophæves krav om ensretning og optælling af kunder i dagligvarebutikker på 2.000 m2 eller derover.
 • Værnemidler er tilgængelige for alle, der ønsker det, men er ikke et krav.
 • Ved indgang og udgang og flere andre steder, vil standere med håndsprit være tilgængelige.
 • Sundhedsstyrelsens anvisninger om afstand vil være synlige i hele Øksnehallen.
  Krav om skiltning, indretning af lokaler, tilgængelighed af håndsprit mv. ophæves 01/09 2021. 
 • Toiletter vil blive ekstra rengjort.
 • Køstart og ind- og udgange markeres med ekstra skiltning og tildeles ekstra bemanding, så vi sikrer det bedst mulige flow i hele åbningstiden.
 • Caféen bagerst i Øksnehallen er åben. 
 • Alle oplæg i Øksnehallen foregår i sale, hvor alle gæster sidder med den påkrævede afstand til hinanden.
  Arealkrav ophæves d. 01/09 2021 (afhænger af 1 meter afstandskrav).
 • Alle deltagere skal kunne fremvise gyldigt coronapas.
  Udfases som udgangspunkt d. 01/08 2021.

Virtuelle tilbud
Igen i år vil der være mulighed for både at møde op fysisk og deltage hjemmefra via live streaming fra nogle af scenerne. Du kan tilmelde dig keynotes, seminarer og debatter i Øksnehallen, som du plejer, og har du også tilføjet virtuelle seminarer til dit personlige program, vil det være muligt at se med live hjemmefra stuen. Du kan derfor opleve og møde vores keynote speakers og udstillere på flere forskellige måder, end du er vant til.

 

Hvis du har spørgsmål til corona forholdsregler i forbindelse med afholdelsen af Infosecurity 2021, kan du skrive til: infosecurity@version2.dk